Kontakter UPI

Ulf Lang -VD

Mats Karlsson -Produktion

Ken Andreasson -Produktion

Micael Johansson - Platschef/Marknad

Camilla Andreasson - Ekonomi

Irqa logotypes

Precisionsarbeten till högteknologisk industri

Legotillverkning med skärande bearbetning som grund

Vår affärsidé är att ha de flesta produktionsprocesser inom skärande bearbetning i eget hus. Vi klarar allt från 3 till 5-axlig svarvning och fräsning till karusellsvarvning, härdning och slipning.

Från enkla moduler till hela koncept

Anlita oss för enstyckstillverkning eller serieproduktion med avrop – det kan gälla allt från enstaka moduler till hela koncept. Vi har resurser genom samverkan i nätverk.

Produktutveckling – en bonus

Som jordnära och erfarna praktiker fungerar vi som utvecklingspartner åt våra uppdragsgivare. Innan vi börjar tillverka undersöker vi gemensamt om produkten kan förenklas och förbättras. Produktionsanpassningen leder ofta till produktutveckling.

Noggrannhet är vårt signum

Välkommen att kontakta oss för mer information!