Precisionsarbete med minimala toleranser är vår nisch

De flesta av våra kunder finns inom flyg-, rymd- och energisektorn. Som leverantör till högteknologisk industri uppfyller vi de högsta kvalitetskraven. UPI är inte vilken legotillverkare som helst; vi gör oss som allra bäst när det ställs stora krav på minimala toleranser. Ambitionen att alltid leverera perfektion genomsyrar vårt arbete och är grundbulten i det vi gör. Våra medarbetares kompetens och attityd är själva fundamentet i vår verksamhet och omsätts i praktisk handling varje dag. Tillräckligt bra är helt enkelt inte tillräckligt bra.