Precisionsarbete med minimala toleranser är vår nisch

Som leverantör till högteknologisk industri uppfyller vi de högsta kvalitetskraven. UPI är inte vilken legotillverkare som helst – minimala toleranser är vår nisch. Ambitionen att göra ett perfekt arbete finns i varje medarbetare och är själva grunden i UPI. Våra största kunder finns inom flyg, rymd och energiindustrin