”Tillräckligt bra är inte tillräckligt bra ”

UPI anställd