”Tillräckligt bra är inte tillräckligt bra ”

UPI anställd

Som en aktör med uttalat höga krav från våra kunder genomsyrar kvalitet hela vårt arbete i alla led. Kunder, leverantörer och medarbetare är lika viktiga för slutresultatet och vägen dit. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete går hand i hand med investeringar i maskiner och kunskap, och syftar till att vi ska vara i takt med marknaden, och därmed vara ett självklart val.