Kvalitet märks på flera olika sätt

Som en aktör med uttalat höga krav från våra kunder genomsyrar kvalitet hela vårt arbete i alla led. Kunder, leverantörer och medarbetare är lika viktiga för slutresultatet och vägen dit. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete går hand i hand med investeringar i maskiner och kunskap, och syftar till att vi ska vara i takt med marknaden, och därmed vara ett självklart val.

Kvalitetspolicy

UPI AB är en flexibel och högkvalitativ leverantör av skärande bearbetning. Genom hög kompetens, stor tillgänglighet, kontinuerlig utveckling av verksamheten samt att vi håller vad vi lovar bygger vi stabila långsiktiga relationer som vilar på våra kunders förtroende. UPI ska vara ett självklart förstahandsval för våra kunder.

Certifikat

UPI AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi är också godkända och certifierade av GKN, Beyond Gravity och Sulzer Pump.

Länk till våra ISO-certfikat