”Tillräckligt bra är inte tillräckligt bra ”

UPI anställd

Hållbarhet

För att vi ska kunna bidra till en mer hållbar värld måste vi också hålla vår egen hållbarhet central. Och en förutsättning för vårt hållbara företagande är en uthållig tillväxt med lönsamhet. Det är med andra ord i vardagen vi kontinuerligt påverkar. I stort som i smått. I vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter ständig förbättring. Det är uppdelat i följande fokusområden

Vårt uppdrag

Sociala

Som arbetsgivare är det självklart att ta ansvar för att våra medarbetare har en sund arbetsplats att gå till, att deras fysiska och psykiska hälsa värnas samt att risker och hot identifieras och förebyggs. Vi ska också se till att var och en har möjlighet att utvecklas och ha möjlighet att som individer bidra till ett hållbart samhälle.

Ekonomi

För att vara ett företag med uthållig lönsamhet och tillväxt är det angeläget att både verka i nuet och ha ett långsiktigt perspektiv. Det är inte bara en fråga för företagets direkta intressenter – även som samhällsaktör är det viktigt att vi finns kvar. Vi gör det genom att ligga i teknisk och kunskapsmässig framkant vad gäller maskinpark, fortbildning och miljöpåverkan samt att hålla oss ständigt uppdaterade på vad såväl myndigheter som kunder ställer för krav på en hållbar aktör.

Miljö 

Den bransch vi verkar i är i grunden miljöpåverkande. Vi använder såväl material som energi, och vi står för avfall och i en del fall utsläpp. Det innebär att vi är en aktör som på allvar kontinuerligt måste se över den inverkan vi har och vad vi kan göra för att förbättra oss och vår omgivning.

ARBETSMILJÖPOLICY

Den goda arbetsmiljön på UPI AB säkerställs genom att:

  • Vi har roligt på jobbet
  • Verksamhetens mål och syften är väl förankrade hos samtliga medarbetare
  • Ansvar och befogenheter är klart formulerade och accepterade på alla nivåer
  • Arbetet organiseras så att det medför ansvar och krav samtidigt som det ger medger stimulans och utveckling
  • Medarbetarna kontinuerligt hålls informerade om verksamheten, möjligheterna att påverka arbetet och förutsättningarna för kompetensutveckling
  • Vi verkar för en positiv och trygg arbetsmiljö, där vi har en inkluderande och kommunikativ vardag
  • Alla medarbetare kan och vill ta ansvar för sin egen och företagets utveckling