WECR AB förvärvar 100 % av UPI AB

WECR är ett investmentbolag som drivs av att skapa framtidens verkstadsindustri genom att via sitt ägande tillföra kapital, kompetens, ledarskap samt och organisations- och varumärkesutveckling.

Uddevalla Precisionsindustri AB har anor sedan 1935 och är en högkvalitativ och pålitlig partner med långa kundrelationer bland stora och högprofilerade aktörer inom flera spännande segment i hela Sverige.

WECR förvärvade 50 % av UPI sommaren 2022. I dag står det klart att WECR även förvärvar resterande del och därmed äger UPI till 100 %.

”Vi tror att vårt helhetsförvärv av UPI är en viktig del i den utveckling som industrin generellt och förstås även UPI står för. I den utvecklingen vi vill vara aktiva och skapa framtidens bästa verkstadsindustri. Vi ser synnerligen goda möjligheter att stärka bolagets position ytterligare, och vi tillför den handlingskraft och adderande kompetens som krävs för att fortsatt expansion”, säger Linda Take, styrelseordförande i WECR AB.

Kontakta gärna Linda Take för ytterligare information. 070-563 36 63, linda@takes.se